Archive

Read more »

Xem tất cả

SHOW DIỄN ẤN TƯỢNG LỆ GIANG - TRUNG QUỐC

Show diễn Ấn tượng Lệ Giang   là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, được biểu diễn trên sân khấu nằm ở độ cao   3.100 mét   so…

DÂN TỘC TẠNG ( TÂY TẠNG) ĐẶC SẮC VĂN HÓA

Người  Tạng  hay  người Tây Tạng  (chữ Tạng: བོད་པ།; Wylie: Bodpa; tiếng Trung: 藏族; bính âm: Zàng Zú; Hán Việt: Tạng tộc) …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào