88 VĨNH PHÚC

BÀ CHÚA BẦU - SỰ TÍCH VÀ TRUYỀN THUYẾT

BÀ CHÚA BẦU Ngày xưa, ở huyện Lập Thạch thuộc tỉnh Vĩnh Phú ngày nay có một bà cụ trồng được một cây bầu rất kỳ lạ.     Cây …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào