ĐỘNG VẬT

TẢN MẠN VỀ ""DÊ""

ĐỊNH NGHĨA VỀ CON DÊ DÊ còn gọi là DƯƠNG ....Vì vậy cho nên : Dê to lớn có quốc-tịch Pháp gọi là Đại Tây Dương . Dê số nghè…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào