SHANGRI-LA

DÂN TỘC TẠNG ( TÂY TẠNG) ĐẶC SẮC VĂN HÓA

Người  Tạng  hay  người Tây Tạng  (chữ Tạng: བོད་པ།; Wylie: Bodpa; tiếng Trung: 藏族; bính âm: Zàng Zú; Hán Việt: Tạng tộc) …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào