CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP - SINH VIÊN

#80 NGHIÊN CỨU - Sắp xếp các thông tin

Sắp xếp các thông tin   Kèm với Soạn thảo văn bản hoặc làm những tấm card ghi nhớ Khi bạn cần phải thu thập, sắp xếp …

#76 CÁC KIỂU VIẾT - Viết cho các trang web

Viết cho các trang web Điều gì không nên làm: Những trang web trình bày kém có rất nhiều dạng: một trong những dạng xấ…

#70 CÁC KIỂU VIẾT - Bài văn năm đoạn

Bài văn năm đoạn Bài văn gồm 5 đoạn kiểm tra kĩ năng viết và thường là bài tập bị hạn chế thời gian. Hướng dẫn dưới đ…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào