TRẮC NGHIỆM TUYẾN ĐIỂM - MIỀN TRUNG - 2


 

Câu 1: Năm nào sau đây chúa Nguyễn Hoàng vượt dãy Hoành Sơn vào trấn thủ đất Thuận Hoá?

Câu 2: Tháp Chàm Pô K’lông – Giarai tại Phan Rang đươc xây dựng trên ngọn đồi có tên là?

Câu 3: Tục thờ mẫu Pô I Nư Gar được thờ tại?

Câu 4: Tên gọi Nha trang được đọc trại từ?

Câu 5: Các điểm tham quan: Vọng Giang Đài; Chùa Tam Thai – Động Huyền Không – Động Linh Nham – Động Tàng Chơn – Chùa Linh Ứng thuộc ngọn núi nào trông 5 ngọn núi Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng)

Câu 6: Phố cổ Hội An và Thánh Địa Mỹ Sơn được công nhận di sản vào năm?

Câu 7: Thánh Địa Mỹ Sơn là trung tâm tín ngưỡng nào của Chăm Pa?

Câu 8: Trên đường thiên lý Bắc Nam khi nói đến “Thiên hạ đệ nhất Hùng Quan” là nói đến?

Câu 9: Di vật chiếc xe hơi tại chùa Thiên Mụ là của vị hoà thượng naò sau đây?

Câu 10: Cửu Đỉnh tại sân Thế Miếu được đúc vào đời?

Câu 11: Theo quan niệm của tín đồ Thiên Chúa Giáo, Đức Mẹ La Vang tại Quảng Trị hiện ra vào năm?

Câu 12: Hiệp định Giơnevơ được ký kết vào năm?

Câu 13: Luỹ Thầy ở Quảng Bình là sự tôn vinh nhân vật lịch sử nào?

Câu 14: Nghĩa trang Trường Sơn thuộc tỉnh nào?

Câu 15: Nhã nhạc Cung Đình Huế và Phong Nha – Kẽ Bàng được Unessco công nhận vào:

Câu 16: Sông Hương – Huế được bắt nguồn từ đâu?

Câu 17: Gốc tích thành Simhapura ( Thành Trà Kiệu) thuộc về huyện lỵ – tỉnh thành?

Câu 18: Ngã ba Đồng Lộc là di tích lịch sử của tỉnh?

Câu 19: Đèo Cả là ranh giới của tỉnh?

Câu 20: Vương quốc lâm Ap ra đời vaò năm nào sau đây?

Câu 21: Chuà Thiên Mụ ở thành phố Huế toạ lạc trên ngọn đồi có tên la gì sau đây?

Câu 22: Vị vua nào đặt tên “ Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan” trên đường Thiên Lý Bắc Nam?

Câu 23: Sông Bến Hải – Cầu Hiền Lương là ranh giới hai miền Nam – Bắc vào năm?

Câu 24: Tháp nước cổ ở Phan Thiết được xây dựng năm nào?

Câu 25: Tên Vạn thờ cá Ong lớn nhất ở Bình Thuận?

Câu 26: Tên gọi Dục Thanh có nghĩa là gì?

Câu 27: Lễ hội đua ghe trên sông Ca Ty Phan Thiết vào ngày nào?

Câu 28: Nhà lưu giữ hiện vật vua Chăm ở Bắc Bình thuộc xã nào?

Câu 29: Suối nước khoáng ở Bình Thuận được khai thác đầu tiên?

Câu 30: Tên làng Dệt nổi tiếng người Chăm Ninh Thuận?


Bài viết liên quan:

Đánh giá của Bạn về bài viết này?

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

đăng ký nhận tin mới