PHẬT GIÁO

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ "PHÁT BỒ ĐỀ TÂM"

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ "PHÁT BỒ ĐỀ TÂM" Phát Bồ đề tâm là căn bản của việc học Phật, nhưng Bồ đề là gì, Bồ đề tâm là th…

TRẦN NHÂN TÔNG - MỘT ÔNG VUA PHẬT

Trần Nhân Tông - một ông Vua Phật Trần Trương Chẳng phải siêu nhân do truyền thuyết thêu dệt, một con người có thật trong …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào