ĐÔNG NAM Á

Ý NGHĨA BIỂU TƯỢNG ASEAN

iểu tượng của hiệp hội các nước Đông Nam Á (Asean) là hình bó lúa. Bó lúa tượng trưng cho nền kinh tế nông nghiệp của các …

HUYỀN THOẠI SÔNG MEKONG (THÁI LAN)

Cũng như sông Hằng ,sông Nile và nhiều con sông lớn khác trên thế giới , Mekong là một con sông linh thiêng đối với các dân …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào