TRUNG QUỐC

SHOW DIỄN ẤN TƯỢNG LỆ GIANG - TRUNG QUỐC

Show diễn Ấn tượng Lệ Giang   là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, được biểu diễn trên sân khấu nằm ở độ cao   3.100 mét   so…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào